Úvod

Česko – maďarská obchodní komora /dále ČMOK/ vznikla dne 19.5.2010 zápisem do obchodního rejstříku vedeného MS Praha, oddíl A, vložka 72230, na základě souhlasu MPO. Komora sdružuje hospodářské subjekty obou zemí.

Naší  snahou je :

 • zastupovat, podporovat,  koordinovat a hájit  hospodářské a profesionální zájmy svých členů
 • zajišťovat informace o obchodních příležitostech a obchodních partnerech v obou zemích
 • hledat možnosti česko – maďarské spolupráce při realizaci projektů na třetích trzích
 • vytvořit podmínky pro zkvalitnění spolupráce v oblasti implementace inovačních technologií a progresivních výsledků vědy, výzkumu a vývoje v různých odvětvích ekonomiky
 • organizovat  a pořádat výstavy, veletrhy, kontraktační, semináře a jiné akce k propagaci maďarských společností a jejich výrobků v České republice a k propagaci českých společností a jejich služeb a výrobků v Maďarsku
 • zabezpečovat obchodní jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení, konsultační a poradenské činnosti
 • poskytovat informační servis o právních, daňových a dalších podmínkách podnikání v obou zemích

Kromě toho je ČMOK připravena poskytnout celou škálu doplňkových služeb a to jak v oblasti kultury, cestovního ruchu, gastronomie vč. organizování pracovních obědů, ubytovaní, využití volného času i společenského života, ale i zdravotní péče. ČMOK je nevýdělečnou organizací, finanční zdroje tvoří členské příspěvky, poplatky za služby poskytované obchodní komorou, sponzorské dary a případné zvláštní dotace.

 

Nejdůležitějšími partnerskými organizacemi ČMOK jsou v České republice Czech Trade,   a Hospodářská komora ČR vč. jejich regionálních složek a v Maďarsku je to  Maďarská  Obchodní a Průmyslová Komora /MKIK/ vč. jejich regionálních poboček. ČMOK je také v neustálém kontaktu s velvyslanectvími obou zemí. ČMOK může v Maďarsku  poskytovat služby i prostřednictvím svého reprezentanta a spolupracuje i s Česko – maďarským obchodním klubem v Budapešti.

Maďarská Obchodní a Průmyslová Komora /MKIK/ dne 13.12.2013 akreditovala  ČMOK jako jednu ze šesti zahraničních komor, co umožňuje:

 • užívání  akreditačního loga MKIK
 • stálou  podporu  na  web stránkách MKIK a  přímy link na stránky ČMOK
 • přímé spojení do systému MKIK  a  jeho 23 regionálních Komor
 • bezplatný přístup  do MKIK  databáze EXPORT DIRECTORY
 • podpora  společných akcii, organizování ročních  setkání s MKIK / bezplatní zajištění techniky a místa  atd. /